Skip directly to content

Αλλάζουν όλα για τα χιλιάδες αυθαίρετα στα δάση

on Sat, 01/25/2020 - 10:58

Η Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή για την ολοκλήρωση του έργου κύρωσης των Δασικών Χαρτών, έχει ολοκληρώσει την πρόταση τα βασικά σημεία της οποίας είναι τα εξής : την κατάργηση όλων των ρυθμίσεων που αφορούν στις «οικιστικές πυκνώσεις» και  την άμεση ανάρτηση των δασικών χαρτών στις συγκεκριμένες περιοχές ώστε να προχωρήσουν οι πολίτες στην άσκηση αντιρρήσεων. Ταυτόχρονα προτείνεται η έναρξη οικονομοτεχνικών μελετών, στις οποίες θα αποτυπωθούν  όλες τις λεπτομέρειες για το σύνολο των «πυκνώσεων» σε κάθε διοικητική περιφέρεια της επικράτειας, θα αναλυθούν οι οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές συνέπειες και θα ξεκαθαριστεί ποιες συγκεντρώσεις αυθαιρέτων μπορούν να εξαιρεθούν από την κατεδάφιση και ποιες όχι. Τις συγκεκριμένες μελέτες θα ακολουθήσει ένα Προεδρικό Διάταγμα, το οποίο θα εκδοθεί με κοινή πρόταση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και θα ορίζει τα κριτήρια υπαγωγής στις ρυθμίσεις διατήρησης, υπό ποιες προϋποθέσεις και με ποιο τίμημα.  Ειδικότερα, η πρόταση της Επιτροπής αναφέρει ότι, σε περίπτωση που από τη μελέτη προκύψει ότι υπάρχει αδυναμία επαναφοράς μιας δασικής έκτασης στην πρότερη μορφή της, θα επιβάλλεται πρόστιμο καθώς και κυρώσεις στη λογική του δασικού ισοζυγίου, δηλαδή με εισφορά σε χρήμα ή σε γη, ώστε να δημιουργηθούν νέες δασικές εκτάσεις, αντίστοιχες με εκείνες που απωλέσθησαν εξαιτίας της παράνομης δόμησης. Της τακτοποίησης θα εξαιρούνται οι κατασκευές εντός «οικιστικών πυκνώσεων» που βρίσκονται σε προστατευόμενες περιοχές (Εθνικοί Δρυµοί, Υγρότοποι Ραµσάρ, Νatura),  σε δάση και δασικές εκτάσεις που καταστράφηκαν από πυρκαγιές και έχουν κηρυχτεί αναδασωτέες, σε Ζώνες Δυνητικού Κινδύνου Πλημμύρας κλπ. Τα κτίσματα που δεν θα μπορούν να διατηρηθούν θα μπουν στη μακρά λίστα των υπό κατεδάφιση κτισμάτων, η οποία πολλαπλασιάζεται παρά τις απειλές, κατά καιρούς, της Διοίκησης, οι οποίες γίνονται …λάστιχο και ποτέ δεν υλοποιούνται. Το βασικό κριτήριο διατήρησης θα εξετάζει εάν η συστάδα αυθαιρέτων λειτουργεί ως οικισμός αυθαιρέτων, δηλαδή διαθέτει ικανό αριθμό κτισμάτων, συγκεντρωμένων σε μικρή έκταση και όχι διεσπαρμένων, έχει οδικά δίκτυα,  ύδρευση κλπ. Καθοριστική θα είναι και η ημερομηνία κατασκευής. Μια πρόταση είναι να οριστεί ως ημερομηνία «κλειδί» η 11η.6.1975, όπως και στις ρυθμίσεις του ΣΥΡΙΖΑ, ώστε να αντιμετωπίζονται διαφορετικά τα παλαιά και τα νεώτερα αυθαίρετα. Το ενιαίο δασικό πρόστιμο θα προκύπτει από έναν αλγόριθµο με πολλές παραμέτρους που θα αφορούν στην αξία της δασικής γης, το κόστος αναδάσωσης της εκχερσωμένης έκτασης, την αντικειμενική αξία της ζώνης, την επιφάνεια κτιρίου, την παλαιότητα του κτίσματος κλπ.  Τα επίσημα στοιχεία καταδεικνύουν και τη σοβαρότητα του ζητήματος. Από τις αναρτήσεις των Δασικών Χαρτών στο 52,72% της έκτασης της χώρας (δηλαδή σε περίπου 69.5 εκατ. στρέμματα), οι περίφημες «οικιστικές πυκνώσεις» καταλαμβάνουν 300.000 στρέμματα.  Πολεοδομημένα (δηλαδή εντός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεως) είναι μόνο 5 εκατ. στρέμματα, ενώ 2,6 εκατ. στρέμματα αποτελούν τις λεγόμενες «γκρίζες ζώνες», δηλαδή δεν έχουν εγκεκριμένα σχέδια, αν και πολλές από αυτές τις περιοχές _ ειδικά όπου η γη έχει υψηλή αξία, όπως στην Αττική, στη Θεσσαλονίκη, στη Χαλκιδική κ.ά. _ είναι ήδη δομημένες. Η πρόταση για τις «πυκνώσεις» εφόσον πάρει την τελική έγκριση της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΕΝ θα συμπεριληφθεί σε νομοσχέδιο που θα παρουσιαστεί τον Φεβρουάριο και θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, και ρυθμίσεις για την εξέταση των αντιρρήσεων επί των δασικών χαρτών. Στόχος είναι να  ξεμπλοκάρουν οι 142 Επιτροπές Αντιρρήσεων, στις οποίες έχουν κατατεθεί περίπου 180.000 ενστάσεις για τους δασικούς χάρτες, αλλά έως σήμερα έχουν εξεταστεί μόλις 9.000.