Skip directly to content

ΝΕΑ

Πρόγραμμα για την αποκατάσταση ζημιών σε δάση από δασικές πυρκαγιές και φυσικές καταστροφές

on Mon, 11/04/2019 - 14:01
Εκδόθηκε η Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Υπομέτρου 8.4 «Αποκατάσταση ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων», του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020.
Δυνητικοί δικαιούχοι για την ένταξη και χρηματοδότηση προτάσεων είναι οι:
 1. Δασικές Υπηρεσίες
 2. Δήμοι κάτοχοι ή διαχειριστές δασών και δασικών εκτάσεων και οι ενώσεις τους.
Στο πλαίσιο της πρόσκλησης δύναται να χρηματοδοτηθούν δράσεις αποκατάστασης ζημιών σε δάση και δασικές εκτάσεις που έχουν

Γεωργοδασοκομικά συστήματα: Δικαιούχοι και ενισχύσεις

on Fri, 10/18/2019 - 16:09
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η ΚΥΑ για το πλαίσιο λειτουργίας του υπομέτρου 8.2 «Ενίσχυση για γεωργοδασοκομικά συστήματα» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) για την περίοδο 2014-2020.
Με την ΚΥΑ ρυθμίζονται θέματα που αφορούν:
 • τις υπαγόμενες δράσεις,
 • το είδος ενίσχυσης,
 • τους δικαιούχους, και
 • τα ποσοστά ενίσχυσης
Δικαιούχοι του Υπομέτρου
Οι δυνητικοί δικαιούχοι είναι ιδιώτες κάτοχοι και διαχειριστές γης, φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και ενώσεις τους, καθώς επίσης και Δήμοι ή ενώσεις δήμων, κάτοχοι και διαχειριστές γης.
Στην περίπτωση όπου το μέτρο

Πλαίσιο λειτουργίας του υπομέτρου 8.1 «Δάσωση και δημιουργία δασικών εκτάσεων»

on Fri, 10/18/2019 - 16:05
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η ΚΥΑ για το πλαίσιο λειτουργίας του υπομέτρου 8.1 «Δάσωση και δημιουργία δασικών εκτάσεων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) για την περίοδο 2014-2020.
Με την ΚΥΑ ρυθμίζονται θέματα που αφορούν:
 • τις υπαγόμενες δράσεις,
 • το είδος ενίσχυσης,
 • τους δικαιούχους, και
 • τα ποσοστά ενίσχυσης
Δικαιούχοι του Υπομέτρου
Οι επιλέξιμοι δικαιούχοι είναι:
 1. οι Διαχειριστές δημόσιας γης
 2. οι Διαχειριστές ιδιωτικής γης και
 3. οι Ενώσεις διαχειριστών ιδιωτικής ή δημόσιας γης.
Στην περίπτωση όπου το μέτρο υλοποιείται σε γη κρατικής ή δημοτικής

Παράνομη η κύρωση δασικών χαρτών Ν. Λαρισας - Νέα απόφαση του ΣτΕ

on Fri, 09/27/2019 - 16:24

Σφάλμα της αρμόδιας αρχής οδήγησε το Συμβούλιο της Επικρατείας με νέα του απόφαση να κρίνει ως παράνομη τη μερική κύρωση δασικού χάρτη, ανοίγοντας το δρόμο για να συμβεί το ίδιο σε άλλες αντίστοιχες περιπτώσεις.

Συγκεκριμένα, το ΣτΕ εκδίκασε απόφαση σύμφωνα με την οποία πολίτης προσέφυγε κατά ανάρτησης δασικού χάρτη, υποστηρίζοντας πως εμπεριέχει πρόδηλα σφάλματα, όπως αυτά ορίζονται στην 153394/919/2017 απόφαση του ΥΠΕΝ

Σύμφωνα με το ΣτΕ, η αρμόδια αρχή που εξέτασε το θέμα, αφού αρχικά δικαίως έκρινε πως τα σφάλματα του δασικού χάρτη δεν είναι πρόδηλα, θα έπρεπε στη συνέχεια να παραπέμψει την

Εξέταση αντιρρήσεων στο Ν.Τρικάλων

on Tue, 09/24/2019 - 18:12
Με απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας έγινε η συγκρότηση των Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων   (Ε.Π.Ε.Α) επί του περιεχομένου του Δασικού Χάρτη που αναρτήθηκε για το σύνολο της περιοχής αρμοδιότητας της Δ/νσης Δασών Τρικάλων.                     Συγκεκριμένα συγκροτήθηκαν (3) τρείς επιτροπές, η χωρική δε αρμοδιότητα κάθε επιτροπής θα καθορισθεί από τη Δ/νση Δασών Ν.Τρικάλων, λαμβάνοντας υπόψη της ταξινόμησης των προς εξέταση υποθέσεων (αντιρρήσεων, πρόδηλων σφαλμάτων) και με κύριο μέλημα την κατανομή τους κατά τρόπο που να εξασφαλίζεται η εύρυθμη

Παρατάσεις στις προθεσμίες υποβολής δηλώσεων στο Κτηματολόγιο

on Fri, 09/13/2019 - 15:36
Με απόφαση του υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Δημήτρη Οικονόμου δίνονται παρατάσεις στις προθεσμίες υποβολής δηλώσεων στο Κτηματολόγιο ως ακολούθως:
 
1. Δίνεται παράταση της προθεσμίας υποβολής δηλώσεων για τους κατοίκους της ημεδαπής, της αλλοδαπής και για το Ελληνικό Δημόσιο από την 16 Σεπτεμβρίου 2019 μέχρι την 30 Σεπτεμβρίου 2019 επί των ακινήτων που κτηματογραφούνται:
 
-Στις υπόλοιπες περιοχές της Περιφερειακής ΕνότηταςΘεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
-Στις υπόλοιπες περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
-Στις

Ισολογισμός 2018

on Tue, 09/10/2019 - 12:42

Ισολογισμός χρήσης 2018 ΟΙΚΟΔΑΣΟΣ ΕΠΕ

https://drive.google.com/file/d/1qmmpvLuZy9yspOWhkAwPRm5OmL2Pln9z/view?usp=sharing

Δίμηνη παράταση στην υποβολή αντιρρήσεων για τους δασικούς χάρτες • Ποιες περιπτώσεις αφορά

on Thu, 08/29/2019 - 15:57

Παράταση προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων κατά αναρτημένων δασικών χαρτών προβλέπεται σε νομοθετική ρύθμιση του ΥΠΕΝ, που περιλαμβάνεται στο Σχέδιο Νόμου «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και άλλες επείγουσες διατάξεις».

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε το υπουργείο Περιβάλλοντος, με τη ρύθμιση επεκτείνεται η προθεσμία για τις περιπτώσεις που εκείνη εκπνέει στις 30.08.2019 [άρ. 4 παρ. 1 του ν. 4617/2019 (Α 88)]. Η παράταση αφορά τις περιοχές, όπου οι δασικοί χάρτες αναρτήθηκαν από 19.10.2018 έως 01.03.2019.

Η προθεσμία παρατείνεται έως τις

ΑΝΟΙΞΑΝ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΑ «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΓΡΙΑΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ»

on Tue, 08/27/2019 - 15:21
Από 26 Αυγούστου 2019 μέχρι 25 Σεπτεμβρίου 2019 θα πραγματοποιηθεί η υποβολή των αιτήσεων της δράσης 10.1.01 «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΓΡΙΑΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ» του μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 που αφορά αγρότες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ομάδες αυτών οι οποίοι είναι κάτοχοι γεωργικής έκτασης.
Η δράση στοχεύει στη διατήρηση και προστασία της άγριας ορνιθοπανίδας, η οποία διατρέφεται, φωλιάζει και αναπαράγεται σε γεωργικές εκτάσεις.

Νέα παράταση υποβολής αντιρρήσεων για τους δασικούς χάρτες σε πολλές περιοχές

on Tue, 08/20/2019 - 19:07

Δίμηνη παράταση αναμένεται να δώσει σύμφωνα πληροφορίες μας το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την υποβολή αντιρρήσεων κατά των δασικών χαρτών σε 8 περιοχές της χώρας.Παράλληλα, επισημαίνεται ότι για τις περιοχές στις οποίες η προθεσμία εκπνέει στις 30 Αυγούστου η καταληκτική ημερομηνία θα μετατεθεί στις 31 Οκτωβρίου

Αναλυτικά, η παράταση αυτή αφορά:
1.Ανατολική Αττική 
(Στους δήμους Αμαρουσίου, Νέας Ιωνίας, Καισαριανής, Ζωγράφου, Βύρωνα αλλά και των δημοτικών ενοτήτων των:
- Μελισσίων Δήμου Πεντέλης, 
- Φιλοθέης Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού,
-Πικερμίου & Ραφήνας Δήμου Ραφήνας-

Pages