Skip directly to content

ΝΕΑ

Χρονοδιάγραμμα ανάρτησης δασικών χαρτών

on Πέμ, 01/14/2021 - 10:01

Δόθηκε στη δημοσιότητα η επίσημη απόφαση του ΥΠΕΝ η οποία αφορά στον Προγραμματισμό Αναρτήσεων Δασικών Χαρτών σε όλη την Ελλάδα.  Όπως επισημαίνει το ΥΠΕΝ στην απόφαση η οποία αποστέλλεται στις δασικές υπηρεσίες, "Κατόπιν τής συνεργασίας μας με τις υπηρεσίες σας και τον Φορέα ¨Ελληνικό Κτηματολόγιο¨, για την υλοποίηση των αναρτήσεων των δασικών χαρτών σε εφαρμογή και των ανωτέρω σχετικών, καθώς και με δεδομένη την ανάγκη συντονισμένης και κλιμακούμενης τής διαδικασίας των αναρτήσεων, καταρτίστηκε σχετικό πρόγραμμα, που έχει ως ο συνημμένος πίνακας.

Η ΟΙΚΟΔΑΣΟΣ Ε.Π.Ε ανέλαβε την επικαιροποίηση του δασικού χάρτη Π.Ε Τρικάλων

on Σάβ, 11/14/2020 - 11:23
 

Η ΟΙΚΟΔΑΣΟΣ Ε.Π.Ε μετά απο την διενέργεια διαγωνισμού, ανέλαβε την  «ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ,ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΑΣΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΩΣ ΤΗΝ ΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥΣ» 

 

Παράταση επικαιροποίησης δασικών χαρτών

on Πέμ, 08/13/2020 - 09:31

Δόθηκε νέα παράταση για τους δασικούς χάρτες

Με απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νίκου Ταγαρά, δόθηκε τελικά παράταση είκοσι πέντε (25) ημερών – στην καταληκτική προθεσμία υποβολής αιτήσεων αναμόρφωσης δασικών χαρτών, ανά οικεία Διεύθυνση Δασών Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Αξίζει να σημειωθεί επιπλέον πως πρόσφατη απόφαση του υπουργείου Περιβάλλοντος προβλέπει ότι θα γίνει εκ νέου η ανάρτηση και η κύρωση των δασικών χαρτών, με σκοπό να συμπεριληφθούν όλα τα κακώς κείμενα που άφηναν μέχρι πρότινος μετέωρους τους πολίτες.

Αναμόρφωση δασικών χαρτών

on Τετ, 07/22/2020 - 20:18

Σε εφαρμογή του άρθρου 6 της Υ.Α. 64663/2956/03-07-2020 (B’ 2773) και της παραγράφου 10 του άρθρου 48 του ν. 4685/2020 (A’ 92) και προκειμένου για τη συλλογή των ατομικών διοικητικών πράξεων της περίπτωσης ζ΄ της παραγράφου 6 και της παραγράφου 7 του άρθρου 3 του ν. 998/1979 (A’ 289), οι Δ/νσεις Δασών εξέδωσαν προσκλήσεις για την υποβολή αιτήσεων απο τους ενδιαφερόμενους.Οι ανακοινώσεις αυτές ειναι προσβάσιμες στην συνέχεια, ενω πληροφορίες διατίθενται άμεσα με κάθε είδους επικοινωνία.

Ανακοινώσεις-Προσκλήσεις Διευθύνσεων Δασών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων για προσκόμιση ατομικών διοικητικών

Ανακοίνωση της Διεύθυνσης Δασών Τρικάλων για τη συλλογή διοικητικών πράξεων

on Παρ, 07/17/2020 - 13:30

Η Διεύθυνση Δασών Τρικάλων σε εφαρμογή του αρθ. 6 της Υ.Α. 64663/2956/03-07-2020 (ΦΕΚ 2773/Β/2020) και της παραγράφου 10 του άρθρου 48 του ν. 4685/2020 – για τη συλλογή των διοικητικών πράξεων του πέμπτου εδαφίου της παραγράφου 7 του άρθρου 3 του ν. 998/1979, όπως ισχύει,Καλεί τους ενδιαφερόμενους, που αφορούν οι ατομικές διοικητικές πράξεις της περίπτωσης ζ της παραγράφου 6 και της παραγράφου 7 του άρθρου 3 ν. 998/1979, στα γραφεία της για την προσκόμιση των ανωτέρω με τα ακόλουθα αποδεικτικά στοιχεία:

1. Αντίγραφο της οικοδομικής άδειας.

2. Βεβαίωση της οικείας Υπηρεσίας Δόμησης ή υπεύθυνη

Aπόφαση ΥΠΕΝ για την αναμόρφωση και εκ νέου ανάρτηση των δασικών χαρτών

on Πέμ, 07/09/2020 - 09:53

Η πρόσφατη απόφαση του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κωστή Χατζηδάκη, για τους δασικούς χάρτες [ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/64663/2956/03.07.2020 (Β΄ 2773)] καθορίζει, μεταξύ άλλων, της διαδικασία της αυτεπάγγελτης αναμόρφωσης και τροποποίησης των δασικών χαρτών, συμπεριλαμβανομένων των μερικώς ή ολικώς κυρωθέντων.

Σύμφωνα με το άρθρο 7 της υ.α., οι δασικοί χάρτες αναμορφώνονται σε εφαρμογή της παραγράφου 10 του άρθρου 48 του ν. 4685/2020, σε όποιο στάδιο αυτοί βρίσκονται, προκειμένου να συμπεριλάβουν τις διοικητικές πράξεις των άρθρων 1 και 2 της εν λόγω υ.α. Ο ν.

Δασικοί Συνεταιρισμοί: Οδηγίες για την υποβολή αιτήσεων για παραχώρηση εκμετάλλευσης συστάδων

on Παρ, 03/27/2020 - 11:25

Εξαιρετικά επείγουσα εγκύκλιο εξέδωσε η Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος με την οποία παρέχονται οδηγίες και διευκρινίσεις για την υποβολή αιτήσεων από τους Δασικούς Συνεταιρισμούς Εργασίας (ΔΑ.Σ.Ε.) για παραχώρηση εκμετάλλευσης συστάδων διαχειριστικού έτους 2020 ή ανάθεση εργασιών συντήρησης και βελτίωσης δάσους.

Εγκύκλιος ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/30809/823/26.03.2020 (ΑΔΑ: Ω6ΗΞ4653Π8-4ΘΩ) Οδηγίες για την υποβολή αιτήσεων ΔΑ.Σ.Ε. για παραχώρηση εκμετάλλευσης συστάδων διαχειριστικού έτους 2020.

Εξαιρετικά επείγουσα εγκύκλιο εξέδωσε η Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος με την οποία

Δάσωση γεωργικών εκτάσεων

on Τρί, 03/03/2020 - 11:33

 

1-Daswseis

Μεταξύ των Μέτρων 8.1 «∆άσωση» και 8.2 «Ενίσχυση για γεωργοδασοκοµικά συστήµατα» που ενσωµατώνουν διαφορετικό ύψος ενίσχυσης και είδη καλλιεργειών που επιδοτούν, θα έχουν να επιλέξουν οι αγρότες στις προκηρύξεις που ετοιµάζει το υπουργείο Περιβάλλοντος, σύµφωνα µε τον νέο οδηγό (6η τροποποίηση Προγραµµάτων) που δηµοσιεύτηκε. Ξεχωρίζοντας τα δύο αυτά Μέτρα που αναµένεται να προκηρυχθούν πριν το καλοκαίρι µε πιέσεις να βγουν µέχρι τον Απρίλιο για να πιάσουν οριακά την περίοδο φυτεύσεων, οι ενισχύσεις διαµορφώνονται ως εξής:

Μέτρο 8.2 «Ενίσχυση για γεωργοδασικά συστήµατα»

Επιδοτούνται

Tο νέο περιβαλλοντικό νομοσχέδιο: δασικά αυθαίρετα, δασικοί χάρτες, αδειοδότηση ΑΠΕ κλπ

on Πέμ, 02/27/2020 - 19:14

Οι 9 μεγάλες παρεμβάσεις του περιβαλλοντικού νομοσχεδίου είναι:

  1. Απλοποίηση περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων
  2. Απλοποίηση αδειοδότησης ΑΠΕ
  3. Νέο ευρωπαϊκό μοντέλο διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών
  4. Αντιμετώπιση του προβλήματος των δασικών χαρτών
  5. Ρυθμίσεις για τις οικιστικές πυκνώσεις 
  6. Ζωνοποίηση περιοχών Natura
  7. Διαχείριση αποβλήτων
  8. Επέκταση ανταποδοτικού τέλους για την πλαστική σακούλα
  9. Χρηματοδότηση ιδιωτικών συνδέσεων (για τα αστικά λύματα)

 Απλοποίηση περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων

Το πρόβλημα: Η έκδοση μιας περιβαλλοντικής άδειας είναι συχνά μια επώδυνη διαδικασία.

Σελίδες